Laskaridis Marble  
Laskaridis Marble
Laskaridis Marble

Μέχρι σήμερα οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσα στο χώρο του Λατομείου στο Θεολόγο-Θάσου εκτείνονται σε έκταση 2.000 m2 με συνολική κτιριακή κάλυψη 700 m2. Με την υπάρχουσα υποδομή δόθηκε έμφαση στην επεξεργασία ξοφαριών για παραγωγή πλακών ειδικών διαστάσεων, καδρέτων, κυβόλιθων, κρασπέδων πεζοδρομίων, επεξεργασμένων πλακών δαπεδόστρωσης κ.λπ, με γενικότερο στόχο την αναλογική μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής και αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της διάθεσης στην αγορά νέων μορφών προϊόντων.

Λατομεία

 

 

Laskaridis Marble
Laskaridis Marble
Greek Page English Page
Laskaridis Marble
Laskaridis Marble
Δείτε τις τοποθεσίες από τις οποίες γίνεται η εξόρυξη των μαρμάρων μας μέσω μιας μικρογραφίας του χάρτη της Θάσου.
Laskaridis Marble
Laskaridis Marble
Laskaridis Marble
Δείτε φωτογραφίες από τα λατομεία και από τη διαδικασία της εξόρυξης των μαρμάρων μας.
Laskaridis Marble
ΛΙΜΕΝΑΣ, ΘΑΣΟΣ - 640 04 * ΤΗΛ: 25930-22044 / 25930-22018 * Fax: 25930-22039
Site: www.laskaridismarble.gr * email: info@laskaridismarble.gr