Laskaridis Marble  
Laskaridis Marble
Laskaridis Marble

Προφίλ εταιρείας

Laskaridis Marble

Laskaridis Marble

iqnet

elot

 

Η εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1977 στη Θάσο σαν προσωπική εταιρεία από το σημερινό πρόεδρο της κ. Νίκο Λασκαρίδη. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εξόρυξη λευκού δολομιτικού και κρυσταλλικού μαρμάρου.
H εταιρεία λειτουργεί ανελλιπώς από την ίδρυσή της και εξορύσσει τα γνωστά με την εμπορική ονομασία μάρμαρα, "ΠΡΙΝΟΣ" (ΛΕΥΚΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΣΟΥ) και "ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΘΑΣΟΥ", από τα ιδιόκτητα λατομεία της, στις περιοχές Λιμένα και Θεολόγου Θάσου αντίστοιχα. Η χρήση του εμπορικού ονόματος "ΠΡΙΝΟΣ" έχει κατοχυρωθεί στην εταιρεία με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου (Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων, Αριθμός Σήματος 128627 / 25.10.1995). Η μέση παραγωγή των δύο λατομείων ανέρχεται περίπου στις 5.000 m3 ογκομαρμάρων και περίπου 1.500 m3 ξοφαριών. Ένα μεγάλο ποσοστό των παραγομένων μαρμάρων εξάγονται ως ογκομάρμαρα ή επεξεργασμένα στη Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία, Σ. Αραβία, Η.Π.Α., Κίνα, Ιαπωνία και άλλες χώρες.
Η εταιρεία είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μέσω ανεπτυγμένου δικτύου πωλήσεων και μέσω συνεργασίας με άλλες εταιρείες του κλάδου.

Η δυναμική εξέλιξη της εταιρείας βασίζεται:

  • στη σταθερή εμπορική πολιτική
  • στη συνέπεια και αξιοπιστία απέναντι στους πελάτες της
  • στην άρτια οργάνωση και το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό
  • το στρατηγικό σχεδιασμό και φυσικά
  • στα επαρκή και ποιοτικώς κατάλληλα αποθέματα των λατομείων της.

Μερικά από τα γνωστότερα έργα με μάρμαρο Πρίνου είναι τα ακόλουθα:

  • η Γερμανική πρεσβεία Αθηνών,
  • το κτήριο της ΣΕΛΜΑΝ στον Παράδεισο Αμαρουσίου,
  • το Δικαστικό Μέγαρο επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας,
  • τα Εφετεία της Καλαμάτας, Πολυγύρου, κ.λπ.
  • κτίρια εταιρείας στο Eindhoven της Ολλανδίας.

Η Εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. έχει ως στόχο να διακριθεί με την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία θα εξασφαλίζουν στους πελάτες της πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.
Ως μέσο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η Εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα κατάλληλο για το μέγεθος και τις δραστηριότητές της ¨Σύστημα Ποιότητας¨, το οποίο έχει σχεδιαστεί πάνω στις εξής κατευθυντήριες γραμμές:
- Να αποτελέσει τη βάση για μια καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, και όχι μόνο να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000
- Να βελτιώσει την ποιότητα και να μειώσει το κόστος των παραγόμενων προϊόντων
- Να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών, με την παραγωγή και διάθεση ποιοτικών και οικονομικά ανταγωνιστικών προϊόντων
- Να εξασφαλίσει την άριστη αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της
- Να κινητοποιήσει το προσωπικό της και να δημιουργήσει πνεύμα ομαδικότητας
Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία πέτυχε την Πιστοποίησή της από τον ΕΛΟΤ, τον Οκτώβριο του 2007, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.
Το πεδίο εφαρμογής του χορηγηθέντος ¨Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης¨, αφορά την «Εξόρυξη, επεξεργασία, κατεργασία και εμπορία μαρμάρων».

Laskaridis Marble
Laskaridis Marble
Greek Page English Page
Laskaridis Marble
Laskaridis Marble
Δείτε τις τοποθεσίες από τις οποίες γίνεται η εξόρυξη των μαρμάρων μας μέσω μιας μικρογραφίας του χάρτη της Θάσου.
Laskaridis Marble
Laskaridis Marble
Laskaridis Marble
Δείτε φωτογραφίες από τα λατομεία και από τη διαδικασία της εξόρυξης των μαρμάρων μας.
Laskaridis Marble
ΛΙΜΕΝΑΣ, ΘΑΣΟΣ - 640 04 * ΤΗΛ: 25930-22044 / 25930-22018 * Fax: 25930-22039
Site: www.laskaridismarble.gr * email: info@laskaridismarble.gr